Zina Ulste

1928–2006

Plašāka informācija par Zinu Ulsti skatāma grāmatā «Zina Ulste. Porcelāns».

Zina Ulste. Porcelāns

Ja interesējaties par Zinas Ulstes darbiem vai meklējat citu ar viņu saistītu informāciju, varat droši griezties pie viņas meitas Artas Ozolas-Jaunarājas.

kontakti:

Arta Ozola-Jaunarāja: , 29543449